Lotte Jensen

Cultuurcentrum Baarle

De Nederlandse strijd tegen het water. Nationale en internationale veerkracht Lees verder

Eeuwenlang hebben de Nederlanders een strijd tegen het water gevoerd. Vele malen wisten ze de waterwolf te temmen, maar minstens zo vaak kregen zij te maken met verwoestende overstromingen. In deze lezing worden enkele culturele pijlers van die veerkracht besproken, die via iconische beelden in de media werden versterkt, zoals het beeld van de Hollandse leeuw die de waterwolf verslaat. Daarnaast is er aandacht voor de internationale dimensies van het gemeenschapsgevoel in tijden van watersnood.

Pastoor de Katerstraat 5-7, 5111 CM Baarle-Nassau