Enclave H1, paneel 2 (Belgisch)

Parallelweg 1, Baarle-Hertog

Enclave H1 is de grootste Baarlese enclave, groter dan alle andere Baarlese enclaves samen. Het is ook de enige enclave ter wereld waarin zich meer dan één counterenclave (dat is een enclave in een enclave) bevindt. Lees verder

Aen het Klooster Straetje - Hoofdbraek Loveren - De Boschcovensche Akkers - De Loversche Akkers - De Tommelsche Akkers - De Tommel - De Gierle Straat - De Reth - De Rethsche Akkers - Het Dorp - De Kapel Akkers - De Kastelein

Ontstaan: 1198
Inwoners: 1.839 (17 okt. 2016)
Oppervlakte: 1.536.448 m²
Omtrek: 12,911 km

De rijksgrens van enclave H1 loopt dwars door het gemeentehuis van Baarle-Hertog. Naast een Belgische bouwvergunning was er voor een oppervlakte van slechts 53 m² ook een Nederlandse vergunning nodig!

Op het gelijkvloers snijdt de grenslijn diagonaal door het politiekantoor, waar Belgische en Nederlandse wijkagenten zij aan zij werken. Aangiftes en verhoren kunnen reglementair gebeuren, dus in het land waar de agent bevoegd is.

Op de verdieping loopt de grens door de raadzaal. Tijdens de raadsvergadering zitten enkele gemeenteraadsleden op Nederlands grondgebied. Dat heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de raadsbeslissingen. Maar wanneer de burgemeester in de raadzaal een huwelijk voltrekt, let hij erop dat de ondertekening van de akte op Belgisch grondgebied plaatsvindt. Anders is het huwelijk niet rechtsgeldig!

Parallelweg 1, Baarle-Hertog