Enclave H18 (Belgisch)

Manke Gooren, Zondereigen

Enclave H18 ligt te midden van een stiltegebied in de prachtige beekvallei van het Merkske. Lees verder

De Manke Gooren

Ontstaan: 1198

Inwoners: geen (17 okt. 2016)

Oppervlakte: 29.247 m²

Omtrek: 0,875 km

Enclave H18 ligt te midden van een stiltegebied in de prachtige beekvallei van het Merkske.

Beekvalleien worden gekenmerkt door een hoge biodiversiteit. Dit komt onder andere omdat de mens hier van oudsher op een kleinschalige manier actief is. Hierdoor ontstaat een afwisselend landschap waarin voor veel soorten planten en dieren een geschikt biotoop te vinden is. Dit is het terrein van de echte koekoeksbloem, moerasspirea, moerasrolklaver, kale jonker, dotterbloem, knolsteenbreek, kikkers, salamanders, libellen, waterjuffers, vlinders, nachtegalen, wielewalen en reeën. Ook de boomkikker voelt zich goed thuis nadat hij hier bij nieuwe poelen en braamstruiken is uitgezet.


H18 ligt in het kwelwatergebied van de ‘Manke’ Gooren, wat overigens een verschrijving is van ‘Marke’ Gooren. Bedoeld worden de moerassen bij het Markske, de huidige beemden of hooilanden.


Manke Gooren, Zondereigen