Enclaves zonder informatiebord

Bij deze 14 enclaves staan nog geen informatieborden. Op deze pagina kun je al wel de informatie lezen. Lees verder

ENCLAVE H3 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Rethsche Akkers
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 3.428 m²
Omtrek: 0,295 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

De rechthoekige enclave H3 bestaat uit akkerland met daarop een schuur waar de enclavegrens doorheen loopt. Die is goed zichtbaar vanop de Visweg. De schuurpoort en het laagste deel van het wolfseind (het afgeschuinde uiteinde van de nok) bevinden zich op Nederlands grondgebied, dus buiten de Belgische enclave. De rest van de schuur staat in de enclave. In het westen nadert H3 de moederenclave H1 tot op 7,09 meter!


ENCLAVE H4 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Rethsche Akkers
Ontstaan: van oorsprong 1198
Inwoners: 4 (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 14.760 m²
Omtrek: 0,727 km
Met de auto bereikbaar via de openbare weg

H4 is een grillig gevormde enclave met twee driehoekige akkers in het noordwesten, een gedeelte van de Visweg en een trapeziumachtig perceel ten oosten van de weg. De enclave is bewoond. Er staan twee huizen: Visweg 2 en Visweg 3, beide in Baarle-Hertog. De eerste bebouwing in de enclave H4 dateert volgens topografische kaarten uit 1967.


ENCLAVE H5 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Kapel Akkers
Ontstaan: van oorsprong 1198
Inwoners: 10 (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 9.245 m²
Omtrek: 0,535 km
Met de auto bereikbaar via de openbare weg

De L-vormige enclave H5 aan de Kapelstraat is een woonzone met daarop zes huizen: Kapelstraat 51 en Smederijstraat 12A, 12B, 14, 16 en 18. De noordzijde van de enclave loopt tot vlak tegen het bedrijfspand van Systeembouw SPJ, Smederijstraat 10 in Baarle-Nassau. Aan de oostzijde volgt de enclavegrens de rand van de Smederijstraat. Zowel het voetpad als de rijweg zijn Nederlands. De enclavebewoners kunnen hun Belgische huis slechts over Nederlands grondgebied betreden.


ENCLAVE H10 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Oordelsche Straat
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 6.500 m²
Omtrek: 0,402 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

H10 is een kleine L-vormige enclave net ten noordoosten van de op één na grootste Belgische enclave (H8). De enclave H10 is niet bewoond en er staan geen gebouwen. Zij bestaat volledig uit landbouwgrond.


ENCLAVE H11 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Oordelsche Straat
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 9.300 m²
Omtrek: 0,423 km
Bereikbaar via de Alphenseweg (N260)

H11 is een quasi-rechthoekige enclave ten noorden van de op één na grootste enclave (H8). Zij ligt aan de Alphenseweg en bestaat voornamelijk uit landbouwgrond. De enclave H11 is niet bewoond. Er staan geen gebouwen.


ENCLAVE H16 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: Keizershoek - Oordelsche Straat - De Akkers
Ontstaan: van oorsprong 1198
Inwoners: 5 (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 44.252 m²
Omtrek: 1,362 km
Met de auto bereikbaar via de openbare weg

H16 is een grillig gevormde enclave die zich tussen de buurtschappen Oordeel en Nijhoven bevindt. Het westelijke deel ervan is een smalle, langwerpige rechthoek die tot aan de Visweg reikt. Veel kaarten, waaronder Google Maps, gaan hier in de fout. Het huis met het adres Visweg 1 in Baarle-Hertog en de daarachter liggende smalle loods liggen volledig in de Belgische enclave. Het grasveld, de oprit en de andere bijgebouwen liggen in Nederland.


ENCLAVE H19 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Peruiters
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 6.851 m²
Omtrek: 0,368 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

H19 is een quasi-rechthoekige enclave, bestaande uit een deel van een weide en een deel van een bosje met een vijver. De enclave is slechts via een afgesloten Nederlandse privéweg bereikbaar. Zij wordt door een beemd van de Belgisch-Nederlandse hoofdgrens gescheiden.


ENCLAVE H20 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: Wurstenbosch - Vossenberg
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 11.681 m²
Omtrek: 0,462 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

H20 is een quasi-rechthoekige enclave, gelegen in een beekdal op 42,85 meter van een akkerweg. De enclave omvat een veld waar de waterloop het Markske van oost naar west doorheen loopt. Die beek splitst het perceel in een groot noordelijk en een klein zuidelijk gelegen deel. Er groeit veel riet. H20 bevindt zich op 77,66 meter afstand van de hoofdgrens.


ENCLAVE H21 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: Baelbrugsche Beemden
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 11.845 m²
Omtrek: 0,536 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

De kleine, onregelmatig gevormde Belgische enclave H21 bevindt zich tussen de Krommenhoek en Baarlebrug, nabij de Nederlandse landengte die Castelré met de rest van Baarle-Nassau verbindt. Het beheer van de weidepercelen is deels in handen van Staatsbosbeheer, een organisatie van de Nederlandse overheid. Het is één van de weinige ‘buitenlandse’ percelen van Staatsbosbeheer.


ENCLAVE H22 (Belgisch)
Plaatselijke benaming: De Wit Hagen
Ontstaan: betwist gebied tot 1995, daarna Belgisch grondgebied
Geen inwoners (17 oktober 2016)
Oppervlakte: 2.632 m²
Omtrek: 0,209 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

H22 is wereldwijd de op een na kleinste enclave en heeft de kortste enclaveomtrek ter wereld: 209 meter. De enclave beslaat een derde deel van een rechthoekige wei in het uiterste westen van de gemeente Baarle-Nassau en ligt ver van de openbare weg verwijderd. Ze bevindt zich in de Withagen, ten zuidwesten van het kerkdorp Ulicoten. Het vierkante perceel bestaat uit een grasveld dat tegen de Pools Heining aanleunt. Dat is een waterloop die in de Hollandse Bossen ontspringt en tussen de gehuchten Oude Strumpt en Nieuwe Strumpt richting Meerle stroomt.


ENCLAVE N4 (Nederlands)
Plaatselijke benaming: De Rethsche Akkers
Ontstaan: van oorsprong 1198
Geen inwoners (25 januari 2017)
Oppervlakte: 12.324 m²
Omtrek: 0,464 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

N4 is een quasi-rechthoekige Nederlandse contra-enclave (een enclave in een enclave). Zij ligt in de Belgische enclave H1, tussen de Wiekenweg en het Mulderpad. N4 bestaat uit een parkeerterrein, twee grasvelden (gedeeltelijk), een hoek van de hoofdvestiging van de firma Q-Lite en een deel van de verharding eromheen.


ENCLAVE N5 (Nederlands)
Plaatselijke benaming: De Rethsche Akkers
Ontstaan: van oorsprong 1198
Inwoners: 25 (25 januari 2017)
Oppervlakte: 19.212 m²
Omtrek: 0,796 km
Met de auto bereikbaar via de openbare weg

N5 is een Nederlandse contra-enclave (een enclave in een enclave). Zij ligt in het zuiden van H1, de Belgische hoofdenclave. N5 en N3 liggen als contra-enclaves het dichtst bij elkaar. De afstand tussen beide bedraagt slechts 18,06 meter. N5 is de Nederlandse enclave met het grootste aantal inwoners (25). En van alle Nederlandse enclaves ligt zij het verst van het moederland verwijderd, namelijk 246,50 meter.


ENCLAVE N6 (Nederlands)
Plaatselijke benaming: Gierlestraat
Ontstaan: van oorsprong 1198
Inwoners: 3 (25 januari 2017)
Oppervlakte: 14.527 m²
Omtrek: 0,509 km
Met de auto bereikbaar via de openbare weg

N6 is een quasi-rechthoekige Nederlandse contra-enclave (een enclave in een enclave). Zij ligt in het zuiden van de Belgische enclave H1 en bestaat grotendeels uit landbouwgronden. Er zijn ook twee huizen: Gierlestraat 22A en 22B in Baarle-Nassau.


ENCLAVE N7 (Nederlands)
Plaatselijke benaming: De Kastelein
Ontstaan: van oorsprong 1198
Inwoners: geen (25 januari 2017)
Oppervlakte: 5.812 m²
Omtrek: 0,407 km
Niet bereikbaar via de openbare weg

N7 is een smalle, rechthoekige contra-enclave (een enclave in een enclave). Als enige Nederlandse enclave is zij volledig door het grondgebied van de Belgische enclave H8 omringd. N7 is de meest noordelijk gelegen contra-enclave ter wereld.