Enclave H8 (Belgisch)

Alphenseweg, Baarle-Hertog

H8 is de tweede grootste Baarlese enclave. Lees verder

Boschcoven - De Kastelein - De Oordelsche Straat

Ontstaan: 1198

Inwoners: 148 (17 okt. 2016)

Oppervlakte: 418.781 m²

Omtrek: 5,187 km

H8 is de tweede grootste Baarlese enclave. Twee uitsteeksels van H8 laten de grens op 150 meter afstand viermaal verspringen: van Nederland naar België, Nederland, België en weer Nederland. Sommige veehouders hadden een schuur of akker in het andere land en haalden daar bij het verhandelen van hun dieren financieel voordeel uit.


Bij een epidemie als de vogelpest nemen landelijke overheden algemene maatregelen die geen rekening houden met de complexe situatie in Baarle. Zo is het in 2003 een tijd onmogelijk om veevoer bij veehouders in de Belgische enclaves te krijgen. Ook worden twaalf Nederlandse veeboeren niet meer bevoorraad omdat de enclavegrenzen niet overschreden mogen worden. Vervolgens dringen beide gemeentebesturen bij hun overheden erop aan om in Baarle-centrum een neutrale zone te creëren. Door strikte naleving van de maatregelen worden bedrijven immers ernstig gedupeerd.


In deze Belgische enclave bevindt zich de Nederlandse counterenclave N7 (een enclave in een enclave).

Alphenseweg, Baarle-Hertog