Landgoed de Hollandse Bossen

Hollandse Bossen, Ulicoten

De Hollandse Bossen verbindt natuurgebieden zoals de Chaamse Beek, de Chaamse Bossen en het Merkske. Lees verder

Landgoed de Hollandse Bossen bestaat uit bos, weilanden, akkers en lanen. Het landgoed bij Baarle-Nassau verbindt diverse natuurgebieden in Brabant en Vlaanderen. Het landgoed van 85 hectare ligt op de overgang van de hogere zandgronden naar de lager gelegen beekdalen. De grensstreek tussen Nederland en Vlaanderen kent hier nog veel zandbanen, landschapselementen, bossen en kleine hoogteverschillen.

De Hollandse Bossen verbindt natuurgebieden zoals de Chaamse Beek, de Chaamse Bossen en het Merkske. Het verbinden van natuurgebieden is belangrijk voor de verplaatsing en uitwisseling van planten en dieren. En als wandelaar krijg je gevoel dat al die natuurgebieden een geheel zijn. Om dat verder te versterken vormt Natuurmonumenten landbouwgrond op het landgoed om tot natuur. Natuurmonumenten is zeer verheugd dat de vorige particuliere eigenaar het vertrouwen heeft dat Natuurmonumenten goed voor de Hollandse Bossen zal zorgen. De provincie Noord-Brabant heeft de aankoop gesubsidieerd. Er liggen kansen voor verdere ontwikkeling van de bos structuur, het herstellen van vennen en kruidenrijke akkers.

Hollandse Bossen, Ulicoten