Velt-ecotuindag op Het Domein van Iedje

Op zondag 2 juni tussen 10.00 en 17.00 uur opent Het Domein van Iedje weer haar deuren. Laat je rondleiden en inspireren door deze bijzondere natuurtuin. Kom meer te weten over hoe je op een natuurlijke, diervriendelijke en duurzame wijze je tuin kunt inrichten en beheren.  

Het Domein van Iedje

In Baarle-Nassau is eind 2012 een stuk voormalige landbouwgrond omgevormd tot een duurzaam bloemrijk grasland. Het Domein van Iedje is een particulier stuk natuurontwikkeling te midden van intensieve landbouw. Bijna een hectare grond werd ontdaan van onkruiden en een overdaad aan bemesting en daarna ingezaaid met inheemse planten en omgeven door streekeigen houtwallen. Deze ‘nieuwe natuur’ is daardoor nu een waar toevluchtsoord voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.


Een bloemrijk grasland is pas echt waardevol en geslaagd als successie plaatsvindt, dat wil zeggen dat de planten in de gelegenheid zijn zich te handhaven door zich uit te zaaien. Het Domein van Iedje laat zien dat dit mogelijk is. Waardevolle soorten als cichorei, beemdkroon, zandblauwtje, knoopkruid, zwarte toorts, weidesalie, kartuizer- en steenanjer, rondbladig klokje, duizendguldenkruid en de echte koekoeksbloem trekken ieder hun eigen, specifieke insecten aan waarvan de nazaten jaarlijks terugkomen.


Het grasland wordt omgeven door een houtwal, streekeigen bomen als zomer- en wintereik, kleinbladige linde en witte els, en vogelbosjes met kardinaalsmuts, meidoorn, hondsroos, gagel en kruipwilg. Onderhoud bestaat uit tweemaal jaarlijks maaien en afvoeren en vindt plaats samen met vrijwilligers.

Speciaal voor de wilde bijen komen er al veel belangrijke planten voor, maar er is (nog te) weinig nestgelegenheid. Om die natuurwaarde te versterken is er een bijzonder bijenhotel geïnstalleerd, Buginn geheten.

Het Domein van Iedje is als ‘tankstation’ onderdeel van het Bijenlandschap Bels Lijntje.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Adres: Hoogstratensebaan 8, 5111 ER  Baarle-Nassau
De tuin is redelijk toegankelijk voor rolstoelen.
Parkeren kan op het eigen terrein.
De tuin ligt op 5 minuten fietsafstand van de fietsroute ‘Bels Lijntje’

Graag leiden wij je, samen met ecologisch hovenier Erik Bretveld (www.babako.nl), rond op dit bijzondere domein.

Graag tot dan!
Lieke Abbenhuis & Paul Maas

Meer informatie ecotuindagen: www.velt.nu